آموزش و انجام طراحی نقشه های تاسیسات برقی با استفاده از نرم افزار AutoCAD با رویکرد نظام مهندسی ساختمان

ژانویه - 9 - 2018

طراحی تاسیسات برقی

• احداث خطوط بیست کیلو ولت • برق رسانی چاه کشاورزی • ساخت تابلو روان و ال ای دی • انجام اجرای سیستم دوربین مدار بسته
• انجام تاسیسات الکتریکی، مسکونی، اداری و تجاری • هوشمند سازی مراکز صنعتی، تجاری، مسکونی و اداری • اجرای ارت (سیستم زمین) ساختمان
• آموزش و انجام طراحی نقشه های تاسیسات برقی با استفاده از نرم افزار AutoCAD • آموزش و انجام و تعمیر و نگه داری تاسیسات آسانسور و پله برقی • آموزش و انجام طراحی مدارات الکترونیک با نرم افزار cadence

وبسایت الکترو گستر برق موکریان دارنده بزرگترین کانال و گروه آسانسور و پله برقی می باشد امید داریم دعوت ما را پذیرا باشید.

آموزش طراحی مدارات الکترونیک با استفاده از نرم افزار Cadence با رویکردهای نوین  

انجام طراحی نقشه های تاسیسات برقی با استفاده از نرم از اتوکد (AutoCAD) با رویکرد نظام مهندسی ساختمان