آموزش و انجام طراحی نقشه های تاسیسات برقی با استفاده از نرم افزار AutoCAD با رویکرد نظام مهندسی ساختمان
کارشناس ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک
طراح و ناظر سازمان نظام مهندسی
ناظر و بازرس انشعابات برق کلیه اماکن
مجری اتصال زمین (ارت) در ساختمان ها
نویسنده مقالات علمی - پژوهشی و کنفرانس ها
مدیر عامل شرکت الکترو گستر برق موکریان

 

با تشکر مدیر وبسایت یوسف بلقیس آذر